Klankboerd

www.dronryp.nl
→Scrol naar beneden voor de laatste Klankboerd.


Vriendelijk doch dringend verzoek:
meld je bij afwezigheid zo mogelijk 's ochtends af bij de docent!

Telefoon nrs. bekend.

Jan Hibma
Dirigent.

Anton Huizinga
Docent saxofoon
Jan Hibma
Docent klein en groot koper
Jan Geert Nagel
Docent slagwerk

(Verzoek aan leden/ouders: willen jullie wijzigingen in
mailadressen, telefoonnummers ed. aan ons doorgeven?
Mail naar: lodewijk.bouma@upcmail.nl )


17-04-2017 Klankboerd 54
16-04-2017 Klankboerd 53
20-12-2016 Klankboerd 52
28-08-2016 Klankboerd 51